Klinkers en tweeklanken

Klinkers en tweeklanken: makkelijk of juist moeilijk?

Inhoud:
Klinkers zijn dragers van betekenis in taal, klinkers vormen de kern van een lettergreep of woord. Klinkers kunnen ook veel impact hebben op de spraakverstaanbaarheid en op de omliggende medeklinkers. In deze workshop gaan we aan de slag met klinkers, leer je hoe ze zich ontwikkelen en hoe je vanuit de klinkers ook de medeklinkers kunt gaan verbeteren. Je gaat begrijpen waarom sommige klinkers zo moeilijk zijn om aan te leren (die moeilijke “uu” bv), en waarom de ene tweeklank wel lukt maar de andere niet. 
Tussendoor gaan we steeds de link leggen naar de praktijk door woorden en zinnen samen te stellen en te koppelen aan activiteiten die meteen ingezet kunnen worden in de praktijk.

Doelstelling:
Logopedisten gaan klinkerproblemen beter begrijpen om ze in de behandeling van spraakmotorische problemen ook effectiever en doelbewuster in te kunnen gaan zetten.

Doelgroep:
De workshop is bedoeld voor logopedisten.

Duur:
3,5 uur

Trainer:
Deze workshop wordt gegeven door Karin Brinkmann.

Ticket bestellen