Laat ze maar kletsen!

Laat ze maar kletsen!

de rol van taaldenken in de (to)taalontwikkeling van kinderen

Om de rol van het taaldenken te kunnen verwoorden is het belangrijk om te kijken naar de ontwikkeling van het brein. Hoe ontwikkelt het kinderbrein zich en hoe kunnen we dit beïnvloeden. Welke invloed heeft taal op het denken? Welke invloed heeft taaldenken op de (to)taalontwikkeling van het kind en hoe kunnen we dit beïnvloeden en stimuleren?

Inhoud:

De volgende onderwerpen komen aan bod tijdens de lezing:

  • de geschiedenis van de wetenschap van het brein
  • de ontwikkeling van het kinderbrein
  • kun je denken zonder taal?
  • taaldenken volgens de Denkstimulerende GespreksMethodiek
  • taaldenken en de relatie tot andere gebieden
  • hoe het taaldenken te stimuleren
  • ouderparticipatie

Doelstelling:

Na afloop van deze lezing kun je op basis van inzichten uit onderzoek beschrijven hoe het taaldenken een rol inneemt in de (to)taalontwikkeling van kinderen. Je hebt inzicht in de ontwikkeling van het brein en de rol van taal daarin. Ook kun je de kernbegrippen van Denkstimulerende GespreksMethodiek beschrijven en weet je hoe een denkgesprek gevoerd moet worden.

Doelgroep:

De lezing is bedoeld voor logopedisten en leerkrachten.

Spreker:

Deze lezing wordt gegeven door Melissa Krommedam.