DGM

Workshop: Taaldenken

Inzichten vanuit de denkstimulerende gespreksmethodiek (DGM) van Marion Blank.

Inhoud:

De volgende onderwerpen komen in de workshop aan de orde:

  • De deelnemer maakt kennis met het doel en de kernbegrippen van de DGM.
  • De pijlers van DGM worden besproken en aan de hand van de pijlers worden oefeningen gedaan om te ervaren dat het effect op een gesprek groot kan zijn.
  • De deelnemer oefent in het stellen van taaldenk-vragen op verschillende taaldenk-niveaus.

Doelstelling:

De deelnemer heeft inzicht gekregen in de Denkstimulerende gespreksmethodiek van Marian Blank. De deelnemer heeft ervaren dat de manier van vraagstellen invloed heeft op het antwoord dat gegeven kan worden en het taaldenken van een kind.

Doelgroep:

De lezing is geschikt voor logopedisten en medewerkers uit de zorg en onderwijs, te denken valt aan persoonlijk begeleiders, leerkrachten en RT-ers.

Trainer:

De workshop wordt gegeven door Diana Baarda of Melissa Krommedam-Wiegertjes