Praat, denk & doe

Praat, denk & doe

Aansluitend op de lezing ”laat ze maar kletsen!” kun je ervoor kiezen deze praktische workshop te volgen waarbij we de theorie omzetten naar handelen. Het zien van kansen en het creëren van kansen om kinderen uit te dagen tot ervarend leren. Taalmogelijkheden vergroten zowel qua kennis als in gebruik. Hierbij laten we ook kennismaken met het praat, denk en doeboek van Suus& Luuk; Themaplaten, taal-denkvragen, DGM-les ideeën en oefenbladen.

Inhoud:

Taal-leerkansen zien, creëren en benutten in de dagelijkse gang van zake of tijdens een bewust geplande activiteit. EN; Wat is daarbij jouw rol?!

Doelstelling:

Het bewust kunnen creëren van een uitdagende (motiverende!) taal-leeromgeving.

Doelgroep:

De workshop is bedoeld voor logopedisten, leerkrachten, begeleiders, …. iedereen die met kinderen werkt.

Trainer:

Deze workshop wordt gegeven door Diana Baarda.