Transfer

Workshop: van oefening naar dagelijks geklets, de transfer als aparte fase in de behandeling.

In de theorie is weinig geschreven over de transfer. De transfer van het geleerde naar de dagelijkse situatie is echter vaak een probleem. In de oefensituatie lukt het prima, maar daar buiten niet.  Deze workshop  geeft een aanzet om de transfer onder de loep te nemen en het rendement van de behandeling te vergroten.

Inhoud:

De volgende onderwerpen worden in de workshop geoefend:

  • De deelnemer oefent in hoe de transfer als aparte fase in de therapie vorm gegeven kan worden
  • De deelnemer krijgt inzicht in hoe hij/zij de transfer van geoefende activiteiten kan optimaliseren aan de hand van zijn/haar manier van aanbieden van de oefenstof en het geven van feedback.

Doelstelling:

De deelnemer heeft geoefend met de transfer als aparte fase in de therapie aan de hand van het matariaal van Klank voor Klank, Woord voor woord. Er wordt geoefend in het maken van keuzes in feedback geven en hoe oefenstof kan worden aangeboden.

Doelgroep:

De lezing is geschikt voor logopedisten en medewerkers uit de zorg en onderwijs, te denken valt aan persoonlijk begeleiders, leerkrachten en RT-ers.

Trainer(s):

De workshop wordt gegeven door Melissa Krommedam-Wiegertjes